Litje v sveže forme in litje s smolami


Pri litju v sveže forme kovino iz plavža ulijemo v forme, da dobimo ulitek (želen izdelek).


Za izdelavo forme najprej potrebujeo model, ki ima enako obliko kot želeni ulitek. Model sestavljata dve polovici, s katerima oblikujemo livno votlino. Vsako polovico modela namestimo v livarski okvir, ki ga napolnimo z livarskim peskom. Ta se sprime in prevzame obliko modela. 


Iz posušene peščene forme odstranimo model in formo napolnimo s talino, nato pa počakamo, da se talina strdi in nastali ulitek ohladi. 


Ohlajeno formo nato izpraznimo, pri čemer si pomagamo s posebnimi vibratorji za stresanje form, ki formo razrahljajo, tako da lahko iz nje potegnemo ulitek. Tega je potrebno naknadno še očistiti in ustrezno obdelati.


Litje s smolami se od litja v sveže forme razlikuje v komponentah, ki jih zmešamo pred oblikovanjem form. Pri tej tehniki kot veziva za pesek uporabimo urea-fenolne ali furanske smole. Te ob stiku s kemičnim katalistom povzročijo strjevanje livarskega peska, ki posledično ohrani obliko modela.fusione a mano

Ročno litje v pesek

Ročno litje v pesek nam omogoča izdelavo produktov najrazličnejših velikosti in celo individualnih izdelkov.


Izdelava poteka po naslednjih korakih:

  • za izdelavo forme prve polovice postavimo železen okvir nad model,
  • z lijakom okvir napolnimo z livarskim peskom,
  • pesek v okvir zatlačimo z batom,
  • ponovimo postopek, da izdelamo še drugo polovico forme,
  • z dvigalom ali mostnim dvigalom ročno združimo obe polovici.

macchine conchigliatrici

Litje v trajne forme

Litje v trajne forme zagotavlja z absolutno preciznostjo izdelane produkte, saj so ti izdelani v jeklenih ali litoželeznih formah. Friber ima 4 stroje za gravitacijsko kokilno litje, s katerimi lahko izdelamo manjše ulitke ali ulitke, težke nekaj kilogramov. Največji stoj omogoča delo s kokilami do velikost 1200 mm.


Share by: