O podjetju


Livarna Friber, ki se razprostira na okrog 3000 kvadratnih metrih, je že skoraj 40 let vodilna na trgu proizvodnje mehanskih in kovinskih delov.


Podjetje sestavlja 20 zaposlenih, specializiranih na področju vlivanja kovin.

V izogib napakam pri litju ima Fiber trenutno 2800 katalogiziranih in posamezno shranjenih form.

progettazione stampi

Zgodovina podjetja


Livarno Friber so leta 1973 ustanovili Frighetto Vittorio, Frighetto Giovanni Battista in Bertinato Matteo. Podjetje se je usmerilo v litje v pesek, in sicer litje izdelkov iz aluminijevih zlitin, brona in medi.

Leta 1985 je podjetje preselilo svoj sedež v CASTELGOMBERTO in pričelo tudi z litjem aluminijevih zilitn v trajne forme.

Po upokojitvi Frighetta Vittoria leta 2006 sta podjetje prevzela njegova sinova Paolo in Stefano, ki skrbita za nadaljnji razvoj in širitev.

prodotti di fonderia pressofusione

Naše poslanstvo


Poslanstvo podjetja Friber je svetovati in ponuditi strankam najbolj učinkovito in ekonomično metodo izdelave kovinskih izdelkov in mehanskih komponent.

Zaradi skrbi za okolje se obnašamo skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja varnosti in okoljskimi predpisi.

Share by: